Vložit inzerát

Rada/Odborný rada - referent majetkové správy (647)

Správa státních hmotných rezerv
Hlavní město Praha
Plný úvazek

Náplň práce

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- komplexní výkon činností spojených s výkonem vlastnických práv státu k vymezenému rozsahu majetku, hospodaření a nakládání s majetkem státu (s věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami), k němuž přísluší hospodařit Správě státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“);
- komplexní výkon činností spojených se změnou forem vlastnictví a příslušností hospodařit s majetkem státu, zatěžováním hmotného nemovitého majetku ve prospěch/v neprospěch státu věcnými břemeny, služebnostmi a jinými věcnými právy, příprava a posuzování smluv, zápisů nebo dohod, jakožto i všech listin souvisejících s těmito úkony;
- součinnost při zavádění a aktualizaci dokladové evidence majetku v příslušných informačních systémech Správy;
- a další činnosti