Vložit inzerát

vedoucí oddělení platové účtárny

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní město Praha
Plný úvazek

Náplň práce

• samostatné zajišťování platové agendy
• metodická a poradenská činnost v oblasti mzdového účetnictví v rámci Magistrátu hl. města Prahy
• konzultační činnost vůči městským částem a příspěvkovým organizacím hl. města Prahy
• metodické zajišťování vícezdrojového financování a jeho administrace
• vyhotovování příkazů k úhradě
• zajišťování měsíční uzávěrky platů za Magistrát hl. města Prahy